FotoClass - Fotografie Cursussen Workshops & Fotoreizen
 

Algemene voorwaarden FotoClass

 

ALGEMENE VOORWAARDEN FOTOCLASS m.b.t.

• Betalingen
• Bruidsreportage
• Workshops en cursussen
• Reizen
• Aansprakelijkheid
• Privacy & persoonsgegevens


BETALINGEN

1. FotoClass biedt haar klanten de mogelijkheid om facturen te betalen d.m.v. iDeal en overboeking. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden.
2. De klant dient de facturen van FotoClass te controleren op eventuele onjuistheden alvorens deze betaald worden.
3. De klant dient de facturen binnen het gestelde betalingstermijn van 14 dagen te betalen.
4. Annuleren is mogelijk tot 30 dagen voor aanvang van de activiteit. Daaraan zijn geen kosten verbonden. Daarna bent u ten alle tijden verplicht het openstaande bedrag alsnog te voldoen. Bij niet of overschrijding van de betalingstermijn zal 10% extra administratiekosten in rekening worden gebracht. Daarna volgt een incassoprocedure via een extern bureau.
5 Deelname aan onze reizen hebben andere voorwaarden. Zie “reizen” verderop in deze algemene voorwaarden.

Bruidsreportage

1. Klant ontvangt vooraf aan de fotosessie informatie over de kosten van de fotosessie en de eventuele bijkomende kosten.
2. Om een afspraak voor een fotosessie te bevestigen dient er een aanbetaling van 10% van het totaalbedrag te worden voldaan. Deze aanbetaling wordt verrekend met het totaalbedrag van de fotosessie.
3. Het totaalbedrag van de fotosessie (minus de aanbetaling) dient voor de afspraak over gemaakt te worden naar FotoClass via internetbankieren of Ideal. In overleg met FotoClass kan het bedrag contant (met gepast geld) voor aanvang van de fotosessie worden betaald.
4. In geval van annulering van de afspraak voor een fotosessie door de klant heeft de klant geen recht op restitutie van het aanbetaalde bedrag.
5. Bij wijziging van de afspraak door de klant kan de aanbetaling verrekend worden met een eventuele nieuwe afspraak, mits dit in overleg is gebeurd met de fotograaf van FotoClass.
6. De fotosessie wordt pas gedaan als het volledige bedrag aan FotoClass is voldaan.


WORKSHOPS EN CURCUSSEN

1. FotoClass heeft ten alle tijden het recht om activiteiten bij onvoldoende aanmeldingen te annuleren c.q. te verplaatsten. De beslissing hierover zal uiterlijk 1 week voor aanvang van de betreffende activiteit genomen worden. Activiteiten die weerafhankelijk zijn kunnen tot een dag van tevoren worden geannuleerd/ verplaatst. Aangemelde deelnemers worden hierover op de hoogte gesteld. FotoClass zorgt zelf voor een vervangende datum alsmede een passend alternatief.
2. In geval van annulering door de klant 30 dagen voorafgaande tot de activiteit ontvangt de klant het volledige bedrag terug.
3. In geval van annulering van deelname door de klant binnen 30 dagen tot de activiteit heeft de klant geen recht op restitutie van het betaalde bedrag. Eventuele openstaande bedragen dienen ten alle tijden te worden voldaan.
4. Verkoop, wijzigingen of iets van dien aard van een door de klant besteld product is niet toegestaan zonder toestemming van FotoClass. Daar FotoClass werkt met wachtlijsten beslist de directie wie deze betreffende plaats invult.
5. Tussentijdse prijsstijgingen zijn onder voorbehoud van FotoClass.

REIZEN

• Voor de fotografiereizen gelden de voorwaarden zoals bekend bij de desbetreffende reisorganisatie van die reis en kunnen dus afwijken van de voorwaarden van FotoClass.
• Tussentijdse onvoorziene prijswijzigingen m.b.t. luchthavenbelasting, brandstoftoeslagen, kosten bagage zijn wij helaas genoodzaakt aan de klant door te berekenen. Zij zijn daartoe gerechtigd en valt geheel buiten de verantwoordelijkheid van FotoClass.
• Reserveringskosten verschillen per reis en per aanbieder en zijn niet in de totaalprijs inbegrepen. Tenzij anders vermeld.
• Het door de klant gereserveerde tarief wordt door de luchtvaartmaatschappij pas gegarandeerd na volledige betaling en ticketafgifte.
• FotoClass wijst u erop dat de eventuele benodigde vaccinaties, visa e.d. door de klant zelf geregeld en betaald dient te worden.
• De klant is bij FotoClass en de daarbij samenwerkende reisorganisaties altijd veilig en vertrouwd doordat men samenwerkt met bekende garantiefondsen.

AANSPRAKELIJKHEID

1. Klanten die deelnemen aan activiteiten/ reizen van FotoClass zijn volledig zelfverantwoordelijk voor hun eigendommen/ gezondheid. Deelname geschied dan ook volledig op eigen risico.
2. FotoClass kan in deze nooit aansprakelijk gesteld worden voor schade, verlies, diefstal of iets van dien aard, opgelopen tijdens deelname aan activiteiten/ reizen van FotoClass.


PRIVACY & PERSOONSGEGEVENS

1. FotoClass zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres, etc.) openbaar maken of doorgeven aan derden.
2. De nieuwsbrief wordt enkel verstuurd naar personen die hebben deelgenomen aan/ of zijn ingeschreven voor activiteiten/ reizen van FotoClass.
3. Eenieder die de nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen kan zich hiervoor afmelden. De link voor het afmelden staat vermeld in elke nieuwsbrief.
4. Door deelname/ inschrijving bij FotoClass verklaart de klant het eens te zijn met de bovengenoemde voorwaarden.

 

PWA Jochems
Directeur/ Eigenaar FotoClass
Vlinderhof 19
5345 JX Oss

KVK: 53962141


FotoClass is een geregistreerde handelsnaam en mag derhalve ook niet als zodanig gebruikt worden door derden. Misbruik hiervan zal leiden tot juridische stappen.